Trường Cao đẳng nghề Phú Yên: Trung tâm Đào tạo lái xe thực hiện “Dạy thật - Học thật - Tay lái thật”

Trường Cao đẳng nghề Phú Yên: Trung tâm Đào tạo lái xe thực hiện “Dạy thật - Học thật - Tay lái thật”

Trường Cao đẳng nghề Phú Yên được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2001. Đây là trường đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp trình độ, là một trong 15 trường trọng điểm quốc gia, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ cao nhất vào năm 2010, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên dạy nghề theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực giai đoạn 2001 - 2005 và 2006 - 2010.

Doanh nhân