Cảnh giác với Fanpage giả mạo Bệnh viện Nhi Đồng I

Cảnh giác với Fanpage giả mạo Bệnh viện Nhi Đồng I

Một Fanpage giả mạo Bệnh viện Nhi Đồng I được lập ra với mục đích kêu gọi tiền.

Đường dây nóng