Cho con học trường tư để khẳng định địa vị xã hội

Cho con học trường tư để khẳng định địa vị xã hội

"Trường chúng tôi gửi con tượng trưng cho giá trị, thu nhập và thế giới quan của cha mẹ", một nhà báo của CNN nói.