Từ 15/6/2024, miễn thử nghiệm khí thải đối với một số loại ô tô

Giao thông 24h 14/12/2023 10:08

Theo Thông tư Bộ GTVT vừa ban hành, từ 15/6/2024, một số kiểu loại ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới không phải thử nghiệm lại khí thải trước khi bán ra thị trường.

Từ 15/6/2024, miễn thử nghiệm khí thải đối với một số loại ô tô- Ảnh 1.

Quy chuẩn sửa đổi 01: 2023 QCVN 109: 2021/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới) có hiệu lực từ ngày 15/6/2024

Ngày 13/12, Bộ trưởng Bộ GTVT ký ban hành Thông tư số 36/2023/TT-BGTVT về sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (Quy chuẩn sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/6/2024.

Thông tư quy định các trường hợp ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới không phải thử nghiệm lại khí thải trước khi đưa ra thị trường. Bao gồm: Các kiểu loại ô tô hoặc động cơ ô tô đã được cấp Báo cáo thử nghiệm khí thải phù hợp với QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; Các xe ô tô được sản xuất tại Việt Nam từ xe ô tô cơ sở (từ xe ô tô sát xi hoặc từ xe ô tô hoàn chỉnh) đã được cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) hoặc được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (xe nhập khẩu).

Theo ông Nguyễn Đông Phong, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm VN, đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo quy chuẩn sửa đổi), nội dung quy chuẩn mới cập nhật lại những nội dung liên quan về khí thải xe ô tô mà quốc tế đã thay đổi, cũng như điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam và khắc phục những bất cập trong triển khai quy chuẩn hiện hành. Điều này giúp tháo gỡ khó khăn và tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô mới.

Ý kiến của bạn

Bình luận