TP HCM muốn rút ngắn năm học

TP HCM muốn rút ngắn năm học

Nhằm phát triển giáo dục TP HCM đến năm 2030, thời gian học có thể ít hơn 9 tháng, nhà giáo được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt như công an...