[VIDEO] Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 7: Đổi mới tư duy về giao thông

[VIDEO] Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 7: Đổi mới tư duy về giao thông

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 7 do Liên Hợp quốc phát động diễn ra từ ngày 15 - 21/5/2023 với trọng tâm là Đổi mới tư duy về giao thông (Rethink Mobility).

An toàn giao thông
Hưởng ứng tuần lễ ATGT toàn cầu lần thứ 4 với chủ đề “Tốc độ”

Hưởng ứng tuần lễ ATGT toàn cầu lần thứ 4 với chủ đề “Tốc độ”

Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hưởng ứng tuần lễ ATGT toàn cầu lần thứ 4 do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi với chủ đề “Tốc độ”.

Hoạt động Ban ATGT