Trên tuyến đầu Ngành GTVT tiên phong chống dịch

Trên tuyến đầu Ngành GTVT tiên phong chống dịch

Trước những thách thức, khó khăn do đại dịch Covid-19, toàn ngành GTVT không chỉ đồng lòng nỗ lực tháo gỡ khó khăn mà còn dũng cảm xung phong ra tuyến đầu trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

Xã hội