Tuyến tránh QL1A qua Cà Mau hơn 1.700 tỷ thi công trong 1 năm

Tuyến tránh QL1A qua Cà Mau hơn 1.700 tỷ thi công trong 1 năm

Dự án được triển khai với tổng kinh phí hơn 1.700 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước và thực hiện trong 1 năm.

Đường bộ