Tuyến Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đang triển khai thế nào?

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 22/04/2022 08:56

Tuyến Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh đã tăng kinh phí GPMB, TP.Hồ Chí Minh từ 149 tỷ lên 1.599,4 tỷ đồng, Đồng Nai tăng từ 475 tỷ lên 651 tỷ đồng.


 

Bản đồ quy hoạch tuyến vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Bản đồ quy hoạch tuyến vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Thông tin từ Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), kinh phí GPMB tuyến đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch đã tăng lên. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh tăng từ 149 tỷ lên 1.599,4 tỷ đồng; tỉnh Đồng Nai tăng từ 475 tỷ lên 651 tỷ đồng.

Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án. Ban QLDA Mỹ Thuận (đại diện chủ đầu tư) cũng đã có văn bản trình Bộ GTVT về báo cáo giải trình, làm rõ ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Thông tin về công tác lựa chọn nhà thầu, Cục QLXD&CLCTGT cho biết, tại gói thầu 6B–TVGS, Bộ GTVT đã duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật, dự kiến mở tài chính của Tư vấn xếp thứ nhất ngày 31/3/2022 và thương thảo, trình Bộ GTVT kết quả lựa chọn nhà thầu đầu tháng 4/2022.

Tại các gói thầu xây lắp CW1 và CW2, ngày 14/3/2022, Ban QLDA Mỹ Thuận đã trình Bộ GTVT kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật gói thầu CW1 và Cục QLXD&CLCTGT đã đề nghị Ban QLDA Mỹ Thuận rà soát nội dung đánh giá.

“Trên cơ sở nội dung làm rõ bổ sung của các nhà thầu, Ban QLDA Mỹ Thuận đã rà soát và hiện đang hoàn chỉnh nội dung đánh giá, trình Bộ GTVT”, Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

Ý kiến của bạn

Bình luận