Sở GTVT TP.HCM kiến nghị tạm hoãn thực hiện tuyến xe buýt nhanh

Sở GTVT TP.HCM kiến nghị tạm hoãn thực hiện tuyến xe buýt nhanh

Đánh giá các yếu tố hạ tầng giao thông chưa được đồng bộ vì vậy Sở GTVT kiến nghị tạm hoãn thực hiện tuyến xe buýt nhanh.

Giao thông 24h