Nghiên cứu bản mặt cầu lắp ghép UHPC ứng dụng trong xây dựng cầu nhanh tại Việt Nam

Nghiên cứu bản mặt cầu lắp ghép UHPC ứng dụng trong xây dựng cầu nhanh tại Việt Nam

Bản mặt cầu của hệ thống cầu dầm tại Việt Nam vẫn sử dụng thiết kế bản bê tông cốt thép (BTCT) đổ tại chỗ đã bộc lộ một số nhược điểm. Vì vậy, bài báo đề xuất việc áp dụng một thiết kế bản mặt cầu mới sử dụng bê tông UHPC và được thi công bằng phương pháp lắp ghép thông qua các mối nối ướt. Bước đầu nghiên cứu đã cho thấy, thiết kế bản mặt cầu UHPC có trọng lượng chỉ bằng khoảng 40% so với dạng bản BTCT thông thường, trong khi khả năng chịu lực cao hơn từ 1,16 đến 1,86 lần.

Diễn đàn khoa học
Tổng quan các đặc tính cơ học của bê tông chất lượng siêu cao UHPC

Tổng quan các đặc tính cơ học của bê tông chất lượng siêu cao UHPC

Những đặc điểm cơ học cơ bản của bê tông chất lượng siêu cao UHPC (Ultra-high performance concrete) được làm rõ thông qua các nghiên cứu ở CHLB Đức

Ứng dụng
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của hàm lượng cốt sợi thép rất nhỏ (steel microfiber) đến sức kháng va chạm của UHPC

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của hàm lượng cốt sợi thép rất nhỏ (steel microfiber) đến sức kháng va chạm của UHPC

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của hàm lượng cốt sợi thép micro đến sức kháng va chạm của UHPC.