Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý trang thiết bị kỹ thuật

Diễn đàn khoa học 17/12/2020 10:29

Hiện nay, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) cũng như các cơ sở đào tạo đại học khác có một số lượng lớn trang thiết bị kỹ thuật (TTBKT) phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.


 

TS. VŨ XUÂN ĐỨC; TS. HÀ ĐẠI DƯƠNG; TS. DƯƠNG VĂN THẠCH
Học viện Kỹ thuật Quân sự

DT
Mô hình triển khai 

 

Hiện nay, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) cũng như các cơ sở đào tạo đại học khác có một số lượng lớn trang thiết bị kỹ thuật (TTBKT) phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Việc quản lý tốt và khai thác có hiệu quả các TTBKT là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với mỗi học viện, nhà trường. Bài báo tập trung vào việc nghiên cứu đánh giá tình hình quản lý TTBKT tại Học viện và đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý TTBKT.

Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận