Tọa đàm Giao thông thông minh, cách tiếp cận thúc đẩy phát triển giao thông bền vững

Tọa đàm Giao thông thông minh, cách tiếp cận thúc đẩy phát triển giao thông bền vững

Việt Nam phải thực hiện quy hoạch, ứng dụng khoa học công nghệ và phải đào tạo ra cả một thế hệ kỹ sư mới để đáp ứng, giải quyết bài toán giao thông thông minh.

Diễn đàn khoa học
Ứng dụng KH&CN:Góp phần phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi

Ứng dụng KH&CN:Góp phần phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi

Việc ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và thúc đẩy phát triển KT-XH khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

FECON ứng dụng thành công 3 công nghệ mới cho thi công công trình ngầm

FECON ứng dụng thành công 3 công nghệ mới cho thi công công trình ngầm

Công trình ngầm là yêu cầu cấp thiết của giao thông đô thị tại Việt Nam trong vài năm tới. Làm thế nào để chủ động đón nhận các công nghệ thi công ngầm, là những công nghệ mới đối với Việt Nam, mặc dù chúng đã rất phổ biến trên thế giới? Năm 2015, Công ty CP Kỹ thuật nền móng và Công trình Ngầm FECON đã ghi nhận thành công trong những thử nghiệm các công nghệ mới ứng dụng cho lĩnh vực này.

Doanh nghiệp