Ủy quyền 73 cảng, bến thủy nội địa cho Sở GTVT Quảng Ninh quản lý

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 06/10/2017 10:08

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định về việc Ủy quyền quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

145618baoxaydung_7
Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại các cảng, bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia; giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa.

Sở cũng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa được ủy quyền theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ GTVT và chỉ đạo Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 83/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2017.

Danh mục các cảng, bến thủy nội địa thuộc quyền quản lý Sở GTVT Quảng Ninh:

PHUONG_Page_3
PHUONG_Page_4
PHUONG_Page_5
PHUONG_Page_6
PHUONG_Page_7
PHUONG_Page_8

Toàn văn quyết định xem tại đây.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận