Chủ tịch Hà Nội, Bí thư các tỉnh được dùng xe công giá mua không quá 1,55 tỷ đồng

Chủ tịch Hà Nội, Bí thư các tỉnh được dùng xe công giá mua không quá 1,55 tỷ đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô.

Chính trị
Công đoàn Đường sắt Việt Nam dành hơn 146 tỷ đồng chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên

Công đoàn Đường sắt Việt Nam dành hơn 146 tỷ đồng chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức cho 11.404 lượt CNVCLĐ đi nghỉ mát; xây dựng 70 công trình nước sạch…, công trình phục vụ hoạt động văn hóa - thể thao... Tổng kinh phí dành cho các hoạt động này là 146,93 tỷ đồng.

Xã hội
Xây dựng Bắc Ninh thành “Tỉnh An toàn giao thông”

Xây dựng Bắc Ninh thành “Tỉnh An toàn giao thông”

Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng “Tỉnh An toàn giao thông” tại tỉnh Bắc Ninh

Giao thông 24h