Cả nước có 23.296 xe bảo ôn, xe đông lạnh có thể vận chuyển vaccin

Cả nước có 23.296 xe bảo ôn, xe đông lạnh có thể vận chuyển vaccin

Trên cả nước 23.396 xe bảo ôn, xe đông lạnh có tải trọng thiết kế từ 0,5 đến trên 17 tấn đủ tiêu chuẩn để vận chuyển vaccin.

Giao thông 24h