Cao Bằng: Đường nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100% kế hoạch năm 2023

Cao Bằng: Đường nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100% kế hoạch năm 2023

159/161 xã tại Cao Bằng có đường ô tô được nhựa hóa, bê tông hóa đến trung tâm xã, đạt tỷ lệ 98,8% (đạt 100% so với kế hoạch năm 2023).

Giao thông 24h
Ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản QPPL năm 2017

Ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản QPPL năm 2017

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 4054/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản QPPL năm 2017 của Bộ GTVT.

Bộ GTVT ban hành Kế hoạch rà soát văn bản QPPL năm 2017

Bộ GTVT ban hành Kế hoạch rà soát văn bản QPPL năm 2017

Ngày 19/12, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 4060/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ GTVT.

Ban hành Quy định về cập nhật VBQPPL vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Ban hành Quy định về cập nhật VBQPPL vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 4311/QĐ-BGTVT ngày 7/12/2015 ban hành Quy định về việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ GTVT

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Quyết định số 2505/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2015.

Giao thông 24h