Mở "luồng xanh" đường thuỷ nội địa vận chuyển hàng hoá chống dịch

Mở "luồng xanh" đường thuỷ nội địa vận chuyển hàng hoá chống dịch

Bộ GTVT đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để "luồng xanh" đường thuỷ nội địa thuận tiện vận chuyển hàng hoá, nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Giao thông 24h