Cách phòng tránh cháy nổ ô tô vào ngày nắng nóng

Cách phòng tránh cháy nổ ô tô vào ngày nắng nóng

Tạp chí GTVT - Vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao, cộng thêm những yếu tố dễ bắt cháy sẽ dễ dẫn đến cháy nổ đối với ô tô.

Lái xe an toàn