Nhân viên đường sắt bị ôtô tông thẳng khi đang làm nhiệm vụ

Nhân viên đường sắt bị ôtô tông thẳng khi đang làm nhiệm vụ

Trong lúc đang vét đất bám giữa khe đường ray, một nhân viên đường sắt tại Đà Nẵng đã bị ôtô qua đường tông trực diện.