Vì sao chưa đầu tư dự án nâng cấp QL49 qua Thừa Thiên Huế?

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Sự kiện 14/12/2021 15:06

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xem xét đầu tư hoàn thiện dự án nâng cấp QL49 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

ql49 qua huê
Một đoạn tuyến QL49 qua Thừa Thiên Huế đang khai thác

Theo Bộ GTVT, dự án cải tạo, nâng cấp QL49 qua Thừa Thiên Huế đã được Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đã dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 20251.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT được Quốc hội, Chính phủ phân bổ vốn ngân sách trung ương rất hạn hẹp và cần ưu tiên bố trí cho cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành các dự án đang bị dừng giãn tiến độ, trả nợ vốn ứng trước, trả nợ các dự án BT,… nên chưa thể cân đối được nguồn vốn để đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL49 qua Thừa Thiên Huế.

“Bộ GTVT ghi nhận đề nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đưa dự án cải tạo, nâng cấp QL49 vào danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và sẽ xem xét, giải quyết sau khi được cấp có thẩm quyền hướng dẫn và phân bổ nguồn vốn”.

“Trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục vận động, tìm kiếm nguồn vốn hợp pháp khác để sớm triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp QL49. Trước mắt, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường duy tu, sửa chữa từ nguồn vốn bảo trì đường bộ để đảm bảo khai thác an toàn”, Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận