Vì sao Quảng Nam hoãn tổ chức kỳ sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4?

Tác giả: Đ. Tài

saosaosaosaosao
Vận tải 15/04/2023 09:48

Qua kiểm tra hồ sơ đăng ký sát hạch của các đơn vị, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam nhận thấy vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục nên thông báo hoãn kế hoạch tổ chức sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2023.

Quảng Nam hoãn kế hoạch tổ chức sát hạch lái xe ôtô, mô tô tháng 4 - Ảnh 1.

Quảng Nam siết chặt hoạt động đào tạo lái xe trên địa bàn (ảnh minh hoạ)

Ngày 15/4, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ban hành thông báo về việc hoãn kế hoạch tổ chức sát hạch lái xe ôtô, mô tô tháng 4/2023.

Theo đó, qua kiểm tra hồ sơ đăng ký sát hạch của các đơn vị trên địa bàn gửi về Sở GTVT tỉnh nhận thấy vẫn còn một số tồn tại chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu. Do đó, Sở GTVT thông báo hoãn kế hoạch tổ chức sát hạch lái xe ôtô, mô tô tháng 4/2023 và đề nghị các cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung, khắc phục các tồn tại.

Trường hợp rà soát, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, các cơ sở đào tạo lập danh sách thí sinh đủ điều kiện gửi về Sở để sắp xếp, bố trí lịch sát hạch.

Sở GTVT yêu cầu các cơ sở đào tạo tiếp tục rà soát, chấp hành, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải về quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ.

Chủ động rà soát lại toàn bộ các khóa đào tạo lái xe ô tô chưa được sát hạch, qua đó có kế hoạch đào tạo bổ sung (nếu có) các nội dung liên quan cho các học viên còn thiếu để đảm bảo đủ số giờ, số kilomet thực hành lái xe trên đường giao thông và các bài học thực hành lái xe theo khung chương trình được quy định.

Sau khi hoàn thành kế hoạch đào tạo bổ sung, các đơn vị lưu trữ hồ sơ vào khóa học theo quy định và gửi File PDF mẫu phụ lục 32a của các thí sinh được đào tạo bổ sung để Sở GTVT kiểm tra xét duyệt danh sách các thí sinh dự sát hạch.

Sở GTVT Quảng Nam cũng yêu cầu Tiếp tục thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng dữ liệu DAT đảm bảo chính xác; thường xuyên kiểm tra các thông tin về giáo viên, xe tập lái trong quá trình tổ chức đào tạo và xét duyệt học viên khi kết thúc khóa học; kịp thời báo cáo Sở GTVT khi có thay đổi kế hoạch, tiến độ đào tạo (xe tập lái, giáo viên dạy lái, thời gian đào tạo); báo cáo đăng ký kỳ sát hạch đúng thời hạn theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận