[Video] Cùng nhìn lại nỗ lực giảm TNGT trong năm 2019

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
04/01/2020 15:44

Trong năm 2019, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã đạt dấu mốc lớn khi giảm người thiệt mạng do TNGT đã giảm về bằng năm 2000.

Ý kiến của bạn

Bình luận