Video: Ngắm công trường khôi phục trụ chống va xô cầu Long Biên

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 10/04/2022 16:17

Công trường sửa chữa, khôi phục trụ phụ T16A chống va xô cầu Long Biên đang "chạy nước rút" đảm bảo hoàn thành trước mùa lũ


 

Ý kiến của bạn

Bình luận