Video: Xuyên đêm thi công hầm chui Lê Văn Lương

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
11/04/2022 12:11

Hơn 120 công nhân đang ngày đêm "tăng tốc" thi công hầm chui Lê Văn Lương (TP Hà Nội), vượt nhiều khó khăn về dịch bệnh và đường giao thông chật hẹp.


 

Ý kiến của bạn

Bình luận