Video: Xuyên đêm thi công hầm chui Lê Văn Lương

Video: Xuyên đêm thi công hầm chui Lê Văn Lương

Hơn 120 công nhân đang ngày đêm "tăng tốc" thi công hầm chui Lê Văn Lương (TP Hà Nội), vượt nhiều khó khăn về dịch bệnh và đường giao thông chật hẹp.