VinFast VF 8 và VF 9 được hỗ trợ kiểm soát tốc độ thông minh

VinFast VF 8 và VF 9 được hỗ trợ kiểm soát tốc độ thông minh

Tạp chí GTVT - VinFast cùng HERE Technologies đưa phần mềm tích hợp bản đồ hỗ trợ kiểm soát tốc độ thông minh vào xe VF 8 và VF 9.

Đánh giá