VinFast công bố giải pháp tài chính cho thuê xe VF8, VF9 ở châu Âu

VinFast công bố giải pháp tài chính cho thuê xe VF8, VF9 ở châu Âu

Tạp chí GTVT - VinFast công bố ký kết hợp tác với Ngân hàng FCA, nhằm cung cấp các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt cho xe điện của VinFast.

Thị trường