Doanh nghiệp tư nhân có thể vay vốn ODA

Doanh nghiệp tư nhân có thể vay vốn ODA

Ngoài các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực công, DN tư nhân tới đây cũng có thể vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Doanh nghiệp
HD Bank dành thêm 6.000 tỷ đồng cho vốn vay ưu đãi

HD Bank dành thêm 6.000 tỷ đồng cho vốn vay ưu đãi

Từ ngày 15/4 đến 31/12/2016 HDBank dành 6.000 tỷ đồng cho khách hàng trên cả nước vay với lãi suất ưu đãi nhằm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Doanh nhân