Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo theo cơ cấu mới

Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo theo cơ cấu mới

Sáng 30/9, Bộ GTVT tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về kiện toàn công tác cán bộ theo Nghị định 56 của Chính phủ.

Chính trị