Phương tiện "luồng xanh" hoạt động thế nào khi vào vùng 1 Hà Nội?

Phương tiện "luồng xanh" hoạt động thế nào khi vào vùng 1 Hà Nội?

Các đơn vị vận tải và tư vấn, thiết kế, giám sát thi công, thi công công trình giao thông xin Giấy đi đường có nhận diện của Sở GTVT Hà Nội. Đối với các xe đã được cấp Giấy nhận diện QR code luồng xanh chỉ được được phép lưu thông vào vùng 1 khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch.

Xã hội