ADIZ mà Trung Quốc trắng trợn nói có quyền thiết lập là gì?

ADIZ mà Trung Quốc trắng trợn nói có quyền thiết lập là gì?

Trung Quốc ngày 13/7 đã phát hành Sách Trắng về các tranh chấp với Philippines ở Biển Đông, ngang nhiên tuyên bố có quyền thiết lập ADIZ trên vùng biển này.

Chính trị