Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 08/09/2020 15:56

Ngày 8/9, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.


đại hội đường sắt
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt.

Giữ vững ổn định, đoàn kết phát triển

Báo cáo tại đại hội, đại diện Tổng công ty cho biết trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn Đảng bộ đã giữ vững sự ổn định về tư tưởng chính trị, đoàn kết, thống nhất cao từ việc ban hành các chủ trương đến việc điều hành tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn Đảng bộ đã giữ vững sự ổn định về tư tưởng chính trị, đoàn kết, thống nhất cao từ việc ban hành các chủ trương đến việc điều hành tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và sinh hoạt chi bộ ngày càng thiết thực, phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Thực hành dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị cơ sở. Đổi mới và cụ thể hóa nội dung lãnh đạo của cấp ủy trong doanh nghiệp bằng quy chế, tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng và chức trách được giao. Tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát huy vai trò ở các cấp, chú trọng thực hiện chức năng của các tổ chức quần chúng.

Công tác quản lý điều hành có nhiều tiến bộ, khoa học hơn, phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo tính tập trung thống nhất. Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế và quy chế được chú trọng đặc biệt là công tác phối hợp xây dựng Luật Đường sắt sửa đổi và các văn bản dưới Luật. Công tác tái cơ cấu, sắp xếp cổ phần hoá doanh nghiệp cơ bản đảm bảo yêu cầu về tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành và tuân thủ đúng các quy định pháp luật. An toàn chạy tàu và trật tự an ninh cơ bản được giữ vững, đời sống người lao động cơ bản được đảm bảo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

chủ tịch
Ông Đặng Sỹ Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp cụ thể nhằm đẩy lùi và giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt, thiệt hại do tai nạn giao thông đường sắt gây ra; tai nạn giao thông đường sắt đã dần được kiềm chế, giảm sâu so với nhiệm kỳ trước ở cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương.

Kinh doanh vận tải có nhiều cải thiện trong việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ. Từ năm 2016 đến nay đã thực hiện phân khúc khách hàng để khai thác hiệu quả các tuyến cự ly trung bình, phát triển thêm sản phẩm dịch vụ mới và chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện và tiệm cận dần với nhu cầu của khách hàng,...từng bước cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của xã hội trên nền tảng yêu cầu về chất lượng.

Công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đã được đẩy mạnh như: Hệ thống bán vé điện tử được đưa vào sử dụng và không ngừng được hoàn thiện để việc mua vé của khách hàng nhanh chóng và thuận tiện nhất; xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm quản trị hàng hóa. Sản xuất kinh doanh vận tải từ chỗ cân bằng thu chi đến nay có đã có lãi.

Hoạt động truyền thông được chú trọng và đẩy mạnh về cách thức và nội dung, góp phần làm chuyển biến tư duy, nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của Đường sắt trong sự phát triển chung của đất nước. Đồng thời, ngành Đường sắt cũng nhận được sự quan tâm từ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước, cũng như thu hút sự quan tâm từ các đối tác trong hoạt động đầu tư phát triển đường sắt.

Screen Shot 2020-09-08 at 3.08.35 PM

Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng lãnh đạo

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đánh giá nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ, đóng góp tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối. Ông Hoàng Giang đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tập trung thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

“Toàn Đảng bộ tổng công ty cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đẩu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, ông Hoàng Giang nhấn mạnh.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cũng đề nghị, Đảng bộ tổng công ty cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp; Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổng công ty và các đơn vị thành viên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Screen Shot 2020-09-08 at 3.08.43 PM
Công tác kinh doanh vận tải đường sắt có nhiều cải thiện trong việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tổng công ty Đướng sắt Việt Nam sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, phát triển Tổng công ty bền vững, từng bước hiện đại. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do chủ sở hữu giao, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; đảm bảo đủ việc làm, nâng cao đời sống người lao động.

Sau 2 ngày làm việc, 35 đại biểu đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đại biểu.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận