Xây dựng hệ thống điều khiển nồi hơi bằng giọng nói

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:30

Trong bài báo này, tác giả lựa chọn điều khiển nồi hơi trên tàu bằng giọng nói, với các giải pháp điều khiển nồi hơi đóng mới hoặc hoán cải nồi hơi hiện có.


 

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG PHÚC
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled

Sơ đồ nguyên lý nhận dạng giọng nói

 

TÓM TẮT: Trong bài báo này, tác giả lựa chọn điều khiển nồi hơi trên tàu bằng giọng nói, với các giải pháp điều khiển nồi hơi đóng mới hoặc hoán cải nồi hơi hiện có. Mục đích là nâng cao khả năng vận hành của tàu, giải phóng người vận hành khỏi các vị trí làm việc nguy hiểm và không an toàn.
TỪ KHÓA: Nồi hơi, hệ thống điều khiển, giọng nói.

ABSTRACT: In this article, the author chooses to control boilers on ship by voice, with control solutions for newly built boilers or to improve existing boiler. The purpose is to improve the ship’s ability to operate, freeing operators from hazardous and unsafe working positions.
KEYWORDS: Steam boiler, control system, by voice.
Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận