CSGT mặc thường phục, bí mật phát hiện, xử lý người sử dụng rượu bia vẫn điều khiển xe

CSGT mặc thường phục, bí mật phát hiện, xử lý người sử dụng rượu bia vẫn điều khiển xe

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT hoá trang, mặc thường phục, bí mật nắm tình hình, thông báo, kịp thời xử lý người đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

An toàn giao thông
Cao Bằng: Đường nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100% kế hoạch năm 2023

Cao Bằng: Đường nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100% kế hoạch năm 2023

159/161 xã tại Cao Bằng có đường ô tô được nhựa hóa, bê tông hóa đến trung tâm xã, đạt tỷ lệ 98,8% (đạt 100% so với kế hoạch năm 2023).

Giao thông 24h