Kiến nghị xe 7 chỗ được lưu thông trên cầu Việt Trì

Kiến nghị xe 7 chỗ được lưu thông trên cầu Việt Trì

Tổng cục ĐBVN kiến nghị được sửa chữa cầu Việt Trì để có thể cho xe ô tô 7 chỗ được lưu thông.

An toàn giao thông