Nhiều dòng xe đời mới của Honda lỗi bơm xăng

Nhiều dòng xe đời mới của Honda lỗi bơm xăng

Accord, Civic và HR-V đời mới là 3 trong nhiều dòng xe của Honda sẽ phải thực hiện triệu hồi để khắc phục lỗi bơm xăng.

Thế giới xe