Tài xế quyết không nhường xe bus đi ngược chiều

Tài xế quyết không nhường xe bus đi ngược chiều

Bị xe bus phóng nhanh cướp làn nhưng tài xế xe con nhất định không tránh hay lùi, gây xung đột.