Xe ôm công nghệ ở Hà Nội chính thức được hoạt động trở lại

Xe ôm công nghệ ở Hà Nội chính thức được hoạt động trở lại

Sau hơn nửa năm phải tạm dừng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dịch vụ xe ôm công nghệ ở Hà Nội chính thức được hoạt động trở lại.

Xã hội