[Infographics] Việt Nam đứng thứ 9 ASEAN về tỷ lệ sở hữu xe cơ giới

[Infographics] Việt Nam đứng thứ 9 ASEAN về tỷ lệ sở hữu xe cơ giới

Nước có mật độ sở hữu xe cơ giới cao nhất trong khu vực ASEAN là Brunei, với 971 xe/1.000 người. Malaysia đứng thứ hai với 897 xe/1.000 người.

Giao thông 24h