Một giám đốc bị bắt do vi phạm quản lý, sử dụng xe điện

Một giám đốc bị bắt do vi phạm quản lý, sử dụng xe điện

Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng TP Hội An, Quảng Nam bị bắt liên quan đến việc sử dụng, quản lý hệ thống xe điện du lịch.

Xã hội
Xem lại việc cấp phép hoạt động của xe điện ​

Xem lại việc cấp phép hoạt động của xe điện ​

Đó là kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tại buổi họp ban thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vào chiều 30/11.

Hoạt động Ban ATGT