Bộ GTVT chỉ đạo quản chặt xe điện 4 bánh chở khách du lịch

Bộ GTVT chỉ đạo quản chặt xe điện 4 bánh chở khách du lịch

Bộ GTVT yêu cầu 35 Sở GTVT tăng cường quản lý hoạt động thí điểm xe điện và xe 4 bánh gắn động cơ phục vụ du lịch trong tình hình mới.

An toàn giao thông