Infographic: Những mẫu ô tô điện có tốc độ sạc nhanh nhất hiện nay

Infographic: Những mẫu ô tô điện có tốc độ sạc nhanh nhất hiện nay

Tốc độ sạc pin của ô tô điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, từ công nghệ sạc, cấp độ sạc, đến kích thước pin và công nghệ pin.

Thị trường