Xe hạng C Subaru Impreza 2020 đã cải tiến gì để đấu Mazda 3

Xe hạng C Subaru Impreza 2020 đã cải tiến gì để đấu Mazda 3

Sau Nhật Bản, Subaru Impreza 2020 với nhiều thay đổi hấp dẫn sẽ được phân phối tại nhiều nước khác nhau trên Thế giới, bắt đầu từ Mỹ.

Đánh giá