Xe không dán thu phí tự động bị phạt bao nhiêu tiền sau 31/7?

Xe không dán thu phí tự động bị phạt bao nhiêu tiền sau 31/7?

Tạp chí GTVT - ETC, thu phí áp dụng công nghệ tự động nhận diện phương tiện khi di chuyển qua và trừ tiền vào tài khoản đã tích hợp.

Văn hóa