Đừng dạy người giàu mua xe gì nữa

Đừng dạy người giàu mua xe gì nữa

Nếu đi xe sang đương nhiên bảo dưỡng phải đắt, thế nên đừng đi xe máy rồi dạy người khác tiêu tiền cho ôtô.

Ý kiến phản biện