Xe quân sự khi lưu hành cần đảm bảo điều kiện gì?

Tác giả: theo tiền phong

saosaosaosaosao
08/01/2019 06:35

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 102/2016/TT-BQP đã ban hành từ năm 2016, quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng.


 

tien_phong_xe_quan_su_luu_hanh_thong_tu_qbrb
Ảnh minh họa

Theo đó, Điều 24 (Điều kiện xe quân sự khi lưu hành) của Thông tư cũ được sửa đổi, bổ sung như sau:

Khi tham gia giao thông phải đảm bảo đầy đủ các quy định: Biển số đăng ký; Chứng nhận đăng ký; Tem kiểm định còn hiệu lực dán trên kính chắn gió; Hệ thống số phụ; Giấy công tác xe; Đối với xe vận chuyện hàng hoá phải có chứng từ hàng hoá. Trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định của pháp luật; Sổ theo dõi hoạt động xe - máy;

Khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thực hành lái xe, ngoài các quy định tại Khoản 1 Điều này, phải có: Giấy phép xe tập lái; Biển xe tập lái.

Trường hợp chạy thử ngiệm, phải có: Lệnh sửa chữa hoạc kế hoạch chạy thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Biển báo “xe chạy thử” làm bằng tấm mica nền đỏ, chữ trắng (kích thước 297mm x 210mm) treo phía trước và phía sau xe.

Xe phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cần biển số đăng ký, chứng nhận đăng ký theo quy định của phụ lục Thông tư và giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.   

Thông tư mới cũng điều chỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản khác và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2019.  

Ý kiến của bạn

Bình luận