Xem xét bổ sung hầm đường bộ Khau Co vào danh mục dự án giao thông trọng điểm

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 15/04/2024 10:31

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lai Châu về việc bổ sung dự án xây dựng công trình hầm đường bộ Khau Co vào danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Xem xét bổ sung hầm đường bộ Khau Co vào danh mục dự án giao thông trọng điểm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Văn bản cho biết, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu (Thông báo số 542/TB-VPCP ngày 29/12/2023 của Văn phòng Chính phủ), Bộ GTVT đã giao Ban QLDA 2 nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư dự án.

Đồng thời, Bộ GTVT đã có Văn bản số 3307/BGTVT-KHĐT ngày 28/3/2024 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư dự án.

"Hiện nay, dự án chưa được bố trí nguồn vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, Bộ GTVT sẽ căn cứ tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự án xây dựng công trình hầm đường bộ Khau Co vào danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT", Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 749/PC-VPCP ngày 1/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Văn bản số 982/UBND-TH ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh Lai Châu gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ sung dự án xây dựng công trình hầm đường bộ Khau Co vào danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Ý kiến của bạn

Bình luận