Xem xét đầu nối dự án xây dựng cầu Cẩm Vân vào QL217 ở Thanh Hóa

Đường bộ 14/08/2023 16:20

Cầu Cẩm Vân sau khi hoàn thành sẽ kết nối 2 bờ sông Mã, tạo thành trục kết nối với QL217 với các tuyến đường, nâng cao năng lực vận tải, lưu thông hàng hóa,…

Bộ GTVT thống nhất đấu nối cầu Cẩm Vân vào QL217 qua tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Cầu phao Cẩm Vân hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, Cục Đường bộ Việt Nam về việc đấu nối vào quốc lộ qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị có ý kiến về đấu nối dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa vào QL217 tại Km41+191(T).

Bộ GTVT cho biết, theo ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam, QL217 đoạn qua điểm đề nghị bổ sung đấu nối là đường cấp IV, mặt đường kết cấu bê tông nhựa rộng 5,5m, độ dốc dọc nhỏ, hai bên đường là đồng ruộng, tầm nhìn thông thoáng, có đủ quỹ đất để xây dựng làn chuyển tốc, làn dừng xe chờ rẽ trái; điểm đấu nối đề nghị bổ sung không bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối vào quốc lộ (yêu cầu đấu nối vào quốc lộ) theo quy định.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy là dự án quan trọng của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của vùng, hình thành tuyến đường Minh Sơn - Thành Minh theo quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 153 ngày 27/2/2023.

Sau khi dự án hoàn thành sẽ kết nối giữa hai bờ sông Mã và tạo thành trục kết nối với QL217 với các tuyến đường của địa phương nhằm nâng cao năng lực vận tải, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Tiếp đó, căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 29 Nghị định 11/2021, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét, trả lời đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa để địa phương triển khai đầu tư công trình nếu có trong quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về vấn đề này, Bộ GTVT thống nhất với ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam và đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 117/2021 và trên cơ sở ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam, chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ đấu nối vào quốc lộ theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2021. Sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận