"Xếp hạng" giải ngân các chủ đầu tư thuộc Bộ GTVT

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 07/09/2022 11:18

Trong 11 chủ đầu tư của Bộ GTVT, Ban QLDA Thăng Long đang dẫn đầu, trong khi Ban QLDA 2 đứng đội sổ.

Thi công cao tốc Mai Sơn - QL45

Thi công cao tốc Mai Sơn - QL45

Hôm nay (7/9), thông tin từ Vụ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT, Bộ GTVT) cho biết, lũy kế đến hết tháng 8/2022, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được 22.195 tỷ đồng, đạt 44,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, gồm: 2.638/4.877 tỷ đồng vốn nước ngoài (đạt 54,1%) và 19.557/45.451 tỷ đồng vốn trong nước  (đạt 43%). 

Theo đại diện Vụ KH-ĐT, mặc dù kết quả giải ngân hết tháng 8/2022 của Bộ GTVT cao hơn bình quân chung của các bộ, cơ quan trung ương (32,36%) và bình quân chung cả nước (39,15%) nhưng vẫn chậm so với kế hoạch đã đề ra khoảng 905 tỷ đồng và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (52%).

Số liệu thống kê về kết quả giải ngân của các ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT cho thấy, Ban QLDA Thăng Long có kết quả giải ngân cao nhất, ở chiều ngược lại, Ban QLDA2 đứng đội sổ.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Ban QLDA Thăng Long 

Lũy kế giải ngân 4.388/6.872 tỷ đồng, đạt 63,9% (không gồm 1.429 tỷ đồng mới giao bổ sung cho 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2), vượt 422 tỷ đồng so với kế hoạch. 

Trong đó, giải ngân xây lắp gồm: Cao tốc Mai Sơn - QL45 khoảng 1.807/3.000 tỷ đồng (60,23%); Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khoảng 1.298/2.290 tỷ đồng (56,68%); Dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài giải ngân 117/188 tỷ đồng (62,23%).

2. Ban Quản lý các dự án đường thủy 

Lũy kế giải ngân 616/1.007 tỷ đồng (61,2%), vượt 422 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân xây lắp gồm: Dự án WB6 kênh nối Đáy - Ninh Cơ khoảng 313/583 tỷ đồng (58,2%); Kênh Chợ Gạo khoảng 303/400 tỷ đồng (75,5%).

3. Ban QLDA Đường sắt 

Lũy kế giải ngân 1.046/1.836 tỷ đồng (56,96%), chậm 93 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân xây lắp gồm: 3 dự án đường sắt cấp bách đoạn Hà Nội - Vinh khoảng 137/292 tỷ đồng (46,9%); cầu yếu và trụ chống va xô khoảng 252/300 tỷ đồng (84%); đoạn Nha Trang - Sài Gòn khoảng 436/671 tỷ đồng (65%).

4. Ban QLDA Hàng hải

Lũy kế giải ngân 831/1.489 tỷ đồng, đạt 55,8% (không gồm khoảng 442 tỷ đồng mới giao bổ sung kế hoạch vốn thực hiện của 2 dự án khởi công mới).

5. Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh 

Lũy kế giải ngân 2.262/4.290 tỷ đồng, đạt 52,7% (không gồm 600 tỷ đồng mới giao bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện 1 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2), chậm 261 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân xây lắp gồm: Cam Lộ - La Sơn khoảng 959/1.634 tỷ đồng (58,7%); Nha Trang - Cam Lâm khoảng 538/978 tỷ đồng (55%), La Sơn - Túy Loan khoảng 747/1.685 tỷ đồng (44,3%).

6. Ban QLDA 6 

Lũy kế giải ngân 1.970/3.885 tỷ đồng (50,7%), chậm 187 tỷ đồng. Ban QLDA 6 đã được bổ sung kế hoạch để thực hiện 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 từ điều chỉnh giảm kế hoạch của dự án Diễn Châu - Bãi Vọt. Kết quả giải ngân các dự án như sau: Nghi Sơn - Diễn Châu khoảng 1.562/2.000 tỷ đồng (78,1%); Diễn Châu - Bãi Vọt khoảng 319/769 tỷ đồng (41,5%); QL25 dự án thành phần 2 khoảng 15/30 tỷ đồng (50%).

Thi công cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Thi công cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

7. Ban QLDA 85 

Lũy kế giải ngân 850/1.683 tỷ đồng, đạt 50,5% (không gồm khoảng 568 tỷ đồng mới giao bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2), vượt 126 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân xây lắp gồm: cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khoảng 764/1.067 tỷ đồng (71,6%); hầm yếu đường sắt đoạn Vinh - Nha Trang còn 2 gói thầu đang thi công, hiện do vướng mặt bằng, giải ngân 31/200 tỷ đồng (15,5%).

8. Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

Lũy kế giải ngân 1.027/2.037 tỷ đồng, đạt 50,4% (không gồm 134 tỷ đồng mới giao kế hoạch cho 2 dự án LRAMP và VRAMP), chậm 22 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân xây lắp gồm: QL8A, Hà Tĩnh khoảng 235/470 tỷ đồng (43,6%); LRAMP khoảng 147/216 tỷ đồng (68%); VRAMP khoảng 101/186 tỷ đồng (54,3%); QL9 Quảng Trị khoảng 118/215 tỷ đồng (54,9%). Tỷ lệ giải ngân chưa gồm kế hoạch mới bổ sung cho 2 dự án LRAMP và VRAMP.

9. Ban QLDA 7 

Lũy kế giải ngân 2.656/5.277 tỷ đồng, đạt 50,33% (không gồm 1.537 tỷ đồng mới giao bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện 02 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2), vượt 126 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân xây lắp gồm: 2 dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khoảng 854/1.837 tỷ đồng (46,5%); cầu Mỹ Thuận 2 khoảng 392/850 tỷ đồng (46,1%); tuyến tránh Cà Mau khoảng 449/800 tỷ đồng (56,1%); QL1A Hậu Giang - Sóc Trăng khoảng 386/630 tỷ đồng (61,3%); BT20 dự án thành phần 1 khoảng 397/1.039 tỷ đồng (38,2%).

10. Ban QLDA Mỹ Thuận 

Lũy kế giải ngân 1.670/3.699 tỷ đồng, đạt 45,15% (không gồm 1.921 tỷ đồng mới giao bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện 1 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và điều hòa điều chỉnh kế hoạch một số dự án), chậm 755 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân xây lắp gồm: cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khoảng 287/750 tỷ đồng (38,3%); sân bay Tân Sơn Nhất 67/270 tỷ đồng (24,8%); kết nối Mêkông khoảng 157/199 tỷ đồng (78,9%); cầu Rạch Miễu khoảng 461/1.100 tỷ đồng (41,9%); tuyến nối QL91 và tránh Long Xuyên khoảng 314/466 tỷ đồng (67,4%); Tân Vạn - Nhơn Trạch DATP1A khoảng 312/726 tỷ đồng (43%).

11. Ban QLDA 2 

Lũy kế giải ngân 1.472/3.345 tỷ đồng, đạt 44% (không gồm 1.352 tỷ đồng mới giao bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện 1 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và điều hòa điều chỉnh kế hoạch một số dự án), chậm 227 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân xây lắp gồm: cao tốc QL45 - Nghi Sơn khoảng 573/950 tỷ đồng (60,3%); kết nối miền núi phía Bắc khoảng 214/665 tỷ đồng (32,2%); kết nối Tây Nguyên khoảng 379/626 tỷ đồng (60,54%); cầu yếu giai đoạn 1 khoảng 191/489 tỷ đồng (39%).

Theo số liệu ước tính của Bộ Tài chính, dự kiến hết tháng 8/2022 cả nước giải ngân đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn nước ngoài đạt 14,02%, vốn trong nước đạt 40,87%). Trong đó, các Bộ, cơ quan trung ương dự kiến giải ngân 32,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn nước ngoài đạt 20,18%, vốn trong nước đạt 33,85%).